KIK Voorwaarden

Akte van levering

De inschrijvingskosten Kadaster van € 144,50 worden met € 62,00 verminderd naar € 82,50 als jouw akte van levering volgens het KIK-systeem bij het Kadaster door ons kan worden opgesteld en ingeschreven. Of dit mogelijk is wordt mede bepaald door het Kadaster.

Zo kan dit niet bij een akte van levering:

 • als één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
 • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
 • als er sprake is van erfopvolging;
 • bij buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten;
 • bij beperkte rechten; en
 • indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project. 

Akte van hypotheek

De inschrijvingskosten Kadaster van € 144,50 worden met € 62,00 verminderd naar € 82,50 als jouw akte van hypotheek volgens het KIK-systeem bij het Kadaster door ons kan worden opgesteld en ingeschreven. Of dit mogelijk is wordt mede bepaald door het Kadaster.

Zo kan dit op dit moment alleen bij de hypotheken van:

 • ING;
 • Rabobank;
 • ABN AMRO;
 • Florius;
 • Aegon;
 • SNS;
 • Obvion;
 • BLG;
 • Munt; en
 • MoneYou.

Het onderpand moet een geheel kadastraal perceel zijn en er mag geen sprake zijn van een overbruggingshypotheek. Tevens kan een akte niet volgens het KIK-systeem worden opgesteld wanneer sprake is van buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten.

Akte van verdeling

De inschrijvingskosten Kadaster van € 144,50 worden met € 62,00 verminderd naar € 82,50 als jouw akte van verdeling volgens het KIK-systeem bij het Kadaster door ons kan worden opgesteld en ingeschreven. Of dit mogelijk is wordt mede bepaald door het Kadaster.

Zo kan dit niet bij een akte van verdeling:

 • als één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden;
 • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel;
 • bij buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten;
 • bij beperkte rechten; en
 • indien de stukken niet compleet worden aangeleverd door jou (convenant, beschikking, inschrijving gemeente en legitimatiebewijzen).