Voorwaarden Testament

Easy Langstraat Notarissen levert standaard testamenten. Standaard is een testament:

  • ingeval van samenwoners zonder kinderen, of
  • ingeval van gehuwden zonder kinderen.

In deze akte is inbegrepen:

  • standaard model testament (gelijkluidend) met benoeming van partner/echtgenoot tot enig erfgenaam, bij gelijktijdig of na elkaar overlijden erven de beide families en een uitsluitingsclausule;
  • indien gewenst 1 bespreking van maximaal 45 minuten, het opstellen van de akte en toezending per e-mail, het ondertekenen van de akte en aanmelding van het testament bij het Centraal Testamenten Register.

Andere bepalingen die in de testamenten dienen te worden opgenomen worden, na voorafgaand overleg, als meerwerk conform de opgestelde meerwerklijst in rekening gebracht.

 

Afwijkende erfstelling

€ 75,00
 

Eenvoudige executeursbenoeming (beheersexecuteur)

€ 50,00
 

Executeur/afwikkelingsbewindvoerder (uitgebreide bepaling)

€ 75,00
 

Extra bespreking tijdens kantooruren

€ 150,00
Extra digitaal afschrift van akte ontvangen (per afschrift) € 30,00

Inzage kosten voor BRP/CIR/CUR per persoon (dossierkosten)

€ 15,00
Legaat privé goederen naar eigen familie € 75,00
 

Legaat erfenissen/schenkingen/vorderingen wegens overbedeling nav overlijden ouder(s) naar eigen familie

€ 75,00
 

Spoedzaken (=passeren testament binnen 21 werkdagen na ontvangst opdracht) afhankelijk van beschikbaarheid

€ 100,00
 

Spoedzaken (=passeren testament binnen 5 werkdagen na ontvangst opdracht) afhankelijk van beschikbaarheid

€ in overleg en op basis van uurtarief
 

Te laat (< 5 werkdagen voor geplande passeerdatum) aanleveren door cliënt van door ons opgevraagde gegevens (per testament)

€ 25,00
 

Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler)

€ 125,00

Tolk/vertaler, indien de client de tolk zelf regelt (exclusief kosten tolk/vertaler)

€  75,00
 

Wijzigen passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid

€ 150,00
 

Wijzigen passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum

€ 175,00

 

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Het meerwerk is gebaseerd op € 50,00 exclusief BTW per half uur, voor een notariële medewerker. Het uurtarief van een kandidaat-notaris is € 175,00 exclusief BTW per uur.

Easy Langstraat Notarissen vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt op de dag van ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Centraal Testamenten Register worden 1 op 1 doorberekend.

Samenlopende kosten met een akte van levering en/of een akte van hypotheek worden slechts eenmalig in rekening gebracht.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.

Easy Langstraat Notarissen behoudt zich het recht voor om zaken die niet standaard zijn niet in behandeling te nemen. Wij zullen u alsdan doorverwijzen naar Meewis Notarissen (www.meewisnotarissen.nl) voor verdere behandeling.